ODBORNÁ KONFERENCE UKONČILA PROJEKT ZPĚT DO PRÁCE Tisk
Pondělí, 01 Říjen 2012 12:22

Ve čtvrtek 27. září 2012 se konala v Ostravě v Hotelu Harmony závěrečná konference v rámci projektu Zpět do práce prostřednictvím rekvalifikace Pracovník v sociálních službách a dalších potřebných doplňujících motivačních a odborných aktivit a zajištění pracovního uplatnění. Konference byla určena široké odborné veřejnosti z oblasti sociálních služeb, zástupcům státních i soukromých institucí a občanských sdružení pracujících s nezaměstnanými nebo zdravotně handicapovanými osobami či osobami ohroženými sociálním vyloučením.

Cílem závěrečné konference byla prezentace projektu, především zhodnocení výsledků vzdělávacího programu Pracovník v sociálních službách u zapojené cílové skupiny. Čtyřem desítkám účastníků byly prezentovány nejdůležitější momenty z realizace projektu, včetně výstupů a diskuze nad aktuálními problémy spojenými s uplatnitelností cílové skupiny na trhu práce. Mezi vystupujícími byli členové realizačního týmu projektu, lektoři motivační i rekvalifikační části kurzů a další odborní hosté. Konference byla důstojným zakončením úspěšně realizovaného projektu a zároveň příležitostí k osobnímu setkání realizačního týmu Občanského sdružení Ostravské slunéčko se zástupci odborné veřejnosti Moravskoslezského kraje.