POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU OSOS Tisk
Pátek, 28 Březen 2014 12:17

 

 

V pondělí 28. dubna 2014 od 09:00 h  se uskuteční valná hromada (dále jen VH) v sídle OSOS ve Frýdku-Místku.

 

Program VH:

  1. Zahájení VH
  2. Ověření usnášeníschopnosti VH
  3. Zpráva o činnosti OSOS v roce 2013
  4. Zpráva revizní komise o hospodaření OSOS v roce 2013
  5. Zpráva o plánu činnosti pro rok 2014
  6. Rozhodnutí VH o členských příspěvcích na rok 2014 a 2015
  7. Volba předsedy a místopředsedy OSOS
  8. Volba členů revizní komise OSOS
  9. Provozní záležitosti OSOS
  10. Diskuze, závěr
Aktualizováno Pátek, 28 Březen 2014 12:25