ÚSPĚŠNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OSTRAVĚ Tisk
Úterý, 10 Duben 2012 13:52

 

Další běh kurzu Pracovník v sociálních službách, tentokrát pořádaný v Ostravě od 16.01. do 28.02.2012 , byl opět velmi úspěšný. Skupina složená ze třinácti žen a jednoho muže byla jak v motivační části, tak při samotné rekvalifikaci velmi aktivní. Díky velké snaze a pozitivnímu přístupu k získávání nových poznatků a dovedností probíhala výuka bez problémů. Všichni účastníci úspěšně prošli teoretickou částí rekvalifikace, včetně náročné praxe.

Dne 28. února 2012 se konaly závěrečné zkoušky, u kterých všech 14 absolventů uspělo a obdrželo osvědčení pro práci na pozici Pracovník v sociálních službách. Téhož dne bylo sedmi frekventantům nabídnuto ředitelkou Agentury Slunce zaměstnání v oboru a byly podepsány pracovní smlouvy.

Všichni účastníci kurzu zároveň využili možnosti složit mezinárodní zkoušku ECC, aby zvýšili své šance uplatnit se na trhu práce v ČR, případně v dalších zemích Evropy. Úspěšnost u tohoto náročného testování z evropských znalostních dovedností v oblasti sociálních služeb byla 35%.


Mgr. Hana Vývodová
manažer projektu

Aktualizováno Úterý, 10 Duben 2012 14:06