Domů REALIZACE PROJEKTŮ VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA PRACOVNÍ POZICI STRÁŽNÝ
REALIZACE PROJEKTŮ VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA PRACOVNÍ POZICI STRÁŽNÝ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Čtvrtek, 02 Únor 2012 12:17

 

V měsících září – listopad 2011 proběhlo vzdělávání osob se zdravotním postižením, k získání pracovního uplatnění na pracovní pozici strážný, realizované v Karviné a Novém Jičíně.


Občanské sdružení Ostravské slunéčko tímto nabízí osobám zdravotně postiženým a znevýhodněným účast na akreditovaném rekvalifikačním kurzu se získáním dílčí kvalifikace „Strážný“, v rámci schváleného projektu spolufinancovaného z ESFČR. Projekt je jedinečný v souladu s reakcí na legislativní změny týkající se odborné způsobilosti pro výkon pracovní pozice strážný. Úspěšným absolventům rekvalifikačního kurzu je garantováno pracovní uplatnění na pozici strážný v rámci daného projektu.

Lidé se zdravotním znevýhodněním jsou nejhůře uplatnitelní na trhu práce. Osoby zdravotně znevýhodněné, vedené na ÚP ztrácejí naději, že nové pracovní uplatnění si již nenajdou. Mít práci znamená pro tyto osoby velký úspěch, protože zjistí, že jsou pro společnost ještě užiteční. Výběr proběhl dle nabídky ÚP v konkrétních kontaktních místech, a na základě doložení zdravotní způsobilosti pro danou pracovní pozici a prokázáním trestní bezúhonnosti. Vybraní uchazeči se zúčastnili patnácti denního teoretického vzdělávání, kde získali velice důležité informace o právním vědomí bezpečnostní činnosti, základům kriminalistiky, psychologie, učili se komunikovat v různých modelových situacích, byli seznámeni s bezpečností práce a požární ochranou, získali informace o integrovaném záchranném systému. Osvojili si metodiky soukromé bezpečnostní činnosti, taktéž jim byla předvedena spousta věcných bezpečnostních prostředků, které slouží k jejich ochraně, se kterými se učili zacházet, aby je uměli použít v praxi. Účastníkům byly předváděny různé bezpečnostní systémy používané při soukromé bezpečnostní činnosti, naučili se základům první pomoci a sebeobrany. Teoretickou výuku zabezpečoval lektor Bc. Lubomír Hejna společně s velice kvalifikovanými lektory svého týmu, kteří mají s bezpečnostní činností dlouholeté zkušenosti. Po absolvování teoretické výuky se uchazeči přesunuli k výkonu praxe, která byla realizovaná přímo u bezpečnostních agentur, kde si teoretické vědomosti ověřili v praxi, pod vedením pracovníka dané bezpečnostní agentury. Téměř všichni uchazeči, kteří se do rekvalifikačního kurzu přihlásili, danou problematiku zvládli. Dva účastníci zvolili nevhodný obor rekvalifikace, a náročnost tohoto kurzu nezvládli u závěrečných zkoušek. Úspěšnost uchazečů těchto dvou kurzů byla 90,5%, což představuje veliký úspěch realizovaného projektu.

 

Tímto bych chtěl popřát úspěšným uchazečů mnoho úspěchů v novém zaměstnání a poděkovat všem, kteří se podíleli svou činností na těchto kurzech.

 

Bc. Lubomír Hejna
lektor projektu

Aktualizováno Čtvrtek, 02 Únor 2012 13:01