Domů ZAHÁJENÍ PROJEKTU "ZPĚT DO PRÁCE"
ZAHÁJENÍ PROJEKTU "ZPĚT DO PRÁCE" PDF Tisk Email
Pátek, 08 Duben 2011 09:04

 

 

Občanské sdružení Ostravské slunéčko získalo dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na další projekt věnovaný pomoci dlouhodobě nezaměstnaným občanům evidovaným na úřadech práce.

 

Projekt s názvem "Zpět do práce prostřednictvím rekvalifikace Pracovník v sociálních službách a dalších potřebných doplňujících motivačních a odborných aktivit a zajištění pracovního uplatnění" je zaměřen na vzdělávání 60 dlouhodobě nezaměstnaných v evidenci Úřadů práce ve Frýdku-Místku, Ostravě a Karviné. Nejdůležitějším cílem projektu je zajistit úspěšným absolventům rekvalifikace na pozici Pracovník v sociálních službách pracovní uplatnění, a to pro více než 50 % podpořených osob, tj. min. 32 osob.

 

Součástí vzdělávání účastníků bude i část věnovaná jejich motivaci ke znovuzapojení do pracovního procesu, zvýšení jejich sebevědomí, schopnosti sebeprezentace a procvičení dovedností pro úspěšné zvládnutí pohovorů před nástupem do zaměstnání. Součástí 150hodinové rekvalifikace je kromě 120 vyčovacích hodin teorie, která je zaměřena na rozvoj potřebných dovedností a znalostí pro úspěšné zvládnutí práce na pozici pracovníka v sociálních službách, 5denní praxe v celkovém rozsahu 30 hodin k zacvičení a procvičení potřebných dovedností a znalostí získaných v teoretické části.

 

Teoretická část vzdělávání bude probíhat ve Frýdku-Místku, Ostravě a Karviné v pronajatých učebnách, vybavených potřebným zázemím. Praxe a následné zaměstnání bude realizováno v neziskové organizaci Agentura Slunce, o. p. s. v Ostravě.

 

Realizace projektu byla zahájena 1. dubna 2011, ukončení je plánováno na 30. září 2012.
Projektu se bude věnovat zkušený tým realizátorů, který má za úkol zajistit všechny aktivity projektu k dosažení všech cílů daných projektem.

 

Petra Lančová
koordinátor a finanční manažer projektu

 

 

Aktualizováno Pátek, 08 Duben 2011 12:15