Domů O sdružení
O sdružení PDF Tisk Email

 

Občanské sdružení Ostravské Slunéčko je nevládní, nepodnikatelskou a nepolitickou dobrovolnou organizací, založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Bylo založeno 3.10.2000 v Ostravě, sídlí ve Frýdku-Místku. V současné době sdružuje 16 členů.

 

Naše poslání a cíle:

Posláním Občanského sdružení Ostravské slunéčko je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat občany, fyzické a právnické osoby, které se zabývají problematikou osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených. Jedná se o pomoc v aktivizaci cílové skupiny zpět na trh práce, k motivaci a odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup na trh práce. Pomoc je poskytována všem osobám ohroženým sociálním vyloučením či sociálně vyloučeným bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, rasovou příslušnost apod.

Při pomoci těmto osobám členové sdružení spolupracují s referenty a vedoucími sociálních odborů, terénními pracovníky, romskými koordinátory pro národnostní menšiny v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihomoravském a Ústeckém kraji.