Domů Práce jako strážný UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - NA PRACOVNÍ POZICI STRÁŽNÝ“ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI, REALIZOVANÝCH VE FRÝDKU – MÍSTKU, KARVINÉ, OPAVĚ, NOVÉM JIČÍNĚ A OSTRAVĚ
UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - NA PRACOVNÍ POZICI STRÁŽNÝ“ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI, REALIZOVANÝCH VE FRÝDKU – MÍSTKU, KARVINÉ, OPAVĚ, NOVÉM JIČÍNĚ A OSTRAVĚ PDF Tisk Email

Dne 22. srpna 2012 proběhlo ukončení projektu vzdělávání osob se zdravotním postižením, k získání pracovního uplatnění na pracovní pozici strážný, realizované v Moravskoslezském kraji.  8 jednotlivých běhů rekvalifikační formy vzdělávání bylo vždy ukončeno závěrečnými zkouškami odborné způsobilosti. Společnost Občanské sdružení Ostravské slunéčko tímto nabídlo osobám zdravotně postiženým a znevýhodněným účast na akreditovaném rekvalifikačním programu se získáním profesní kvalifikace „Strážný“, v rámci schváleného projektu spolufinancovaného z ESFČR. Projekt byl svou povahou jedinečný v souladu s reakcí na legislativní změny týkající se odborné způsobilosti pro výkon pracovní pozice strážný. Úspěšným absolventům  rekvalifikačních kurzů bylo garantováno pracovní uplatnění na pozici strážný v rámci daného projektu. Tito lidé se zdravotním znevýhodněním jsou nejhůře uplatnitelní na trhu práce, a v rámci účasti v daném projektu jim byla dána šance opětovného zařazení do pracovního procesu. Výběr pro účast v tomto projektu proběhl dle nabídky Úřadů práce ČR v konkrétních kontaktních místech, dále na základě doložení zdravotní způsobilosti pro danou pracovní pozici a prokázáním trestní bezúhonnosti. Vybraní uchazeči se nejdříve zúčastnili desetidenního motivačního kurzu a následně byli zařazeni do patnáctidenního teoretického vzdělávání, kde získali zásadní informace o právním vědomí bezpečnostní činnosti, základům kriminalistiky, psychologie, byli seznámeni s bezpečností práce a požární ochranou, integrovaným záchranným systémem a s pracovní činností v soukromých bezpečnostních službách. Učili se komunikovat a reagovat v různých konfliktních modelových situacích, se kterými se mohou setkat při výkonu činnosti bezpečnostního pracovníka. Teoretickou výuku zabezpečoval garant Bc. Lubomír Hejna ve spolupráci se svými kolegy, s dlouholetou praxí a zkušenostmi v činnosti bezpečnostních složek. Po absolvování teoretické výuky uchazeči vykonali po dobu pěti dnů praxi, která byla vždy realizovaná přímo u bezpečnostních agentur, kde si teoretické vědomosti ověřili v praxi, pod vedením zkušeného pracovníka. Téměř všichni uchazeči, kteří se do rekvalifikačního kurzu přihlásili danou problematiku zvládli, svým svědomitým přístupem k výuce a praxi, a následně pak i úspěšným složením závěrečných zkoušek před komisí autorizovaných osob Ministerstva vnitra ČR. Tímto bych chtěl popřát úspěšným uchazečům mnoho úspěchů v novém zaměstnání a poděkovat všem, kteří se podíleli svou činností na realizaci celého projektu vzdělávání. Důležitost realizace tohoto projektu v závislosti na poptávce těchto pracovníků na trhu práce je fakt, že bezpečnostní agentury při vypisování požadavků na volná nebo nově zřízená místa požadují, aby tito noví zaměstnanci splňovali všechny zákonné požadavky, tzn. aby byli zdravotně způsobilí k této činnosti, trestně bezúhonní a splňovali již zákonem stanovenou podmínku odborné profesní způsobilosti dle § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a dle Zákona č. 155/2010 Sb..  Zpracoval Bc. Lubomír Hejna – lektor teoretického vzdělávání.