Domů Pracovník v sociálních službách PROJEKT PŘIPRAVIL 63 DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÝCH PRO PRÁCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
PROJEKT PŘIPRAVIL 63 DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÝCH PRO PRÁCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PDF Tisk Email
Pondělí, 20 Srpen 2012 13:43

 

 

Občanské sdružení Ostravské slunéčko získalo na počátku roku 2011 dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na další projekt věnovaný pomoci dlouhodobě nezaměstnaným občanům evidovaným na úřadech práce. Realizace projektu s názvem Zpět do práce prostřednictvím rekvalifikace Pracovník v sociálních službách a dalších potřebných doplňujících motivačních a odborných aktivit a zajištění pracovního uplatnění (CZ.1.04/2.1.01/63.00147) byla zahájena 1. dubna 2011 s plánovaným ukončením 30. září 2012.

Projekt byl zaměřen na vzdělávání šesti desítek dlouhodobě nezaměstnaných mužů a žen evidovaných na úřadech práce Moravskoslezského kraje. Nedílným cílem projektu bylo zajištění pracovního uplatnění pro minimálně polovinu úspěšných absolventů rekvalifikace.

Závěrečný běh kurzu Pracovník v sociálních službách byl ukončen na začátku července 2012. Kurz byl velmi úspěšný, stejně jako čtyři předcházejí běhy uspořádané v období od září 2011 do dubna 2012. Projektu se zúčastnilo celkem 65 dlouhodobě nezaměstnaných z Ostravska, Frýdeckomístecka, Karvinska a Opavska.  Náročnou rekvalifikací a závěrečným přezkoušením úspěšně prošlo 63 osob, které obdržely osvědčení opravňující vykonávat profesi Pracovník v sociálních službách v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. Více než polovině absolventů bylo zajištěno záhy po ukončení kurzu zaměstnání v oboru.

Každý běh začínal jedenáctidenní motivační části, která byla zaměřena na orientaci na trhu práce, přípravu k výběrovému řízení, zvládání stresu, prezentační dovednosti, motivaci vedoucí k aktivnějšímu přístupu řešení své osobní situace a ekonomickou gramotnost. Na motivační část navazovala samotná rekvalifikace. Kurz akreditovaný MPSV měl časovou dotaci 150 hodin, včetně praktické části. Účastníci absolvovali v průběhu čtyř týdnů více než desítku tematických bloků, v rámci kterých byli připravováni na výkon profese pracovník v sociálních službách. Stěžejními tématy byly pečovatelství, zdravověda, etika, standardy sociální práce, komunikace s klienty, psychologie, bezpečnost práce či ergoterapie. Praktická část výuky se zaměřovala na nácvik činností souvisejících s přímou obslužnou péčí (hygiena, komunikace, podávání stravy). Praxe probíhala v úzké spolupráci s Domovem pro seniory Zlaté slunce v Ostravě.

Znalosti a dovednosti nabyté v průběhu rekvalifikace účastníci zúročili u závěrečné zkoušky, která se skládala z písemného testu ověřujícího teoretické znalosti, a z praktické části probíhající přímo v zařízení pro seniory.

Všichni úspěšní účastníci kurzu zároveň využili jedinečné možnosti zúčastnit se mezinárodní zkoušky pro získání Evropského certifikátu v sociálních službách (ECC). Tento certifikát zvyšuje hodnotu pracovníka na trhu práce a zároveň může nemalou měrou pomoci při hledání pracovního uplatnění v sociálních službách v zemích EU.

 

Vývodová Hana, manažer projektu

Aktualizováno Pondělí, 20 Srpen 2012 14:09