Domů MOTIVAČNÍ KURZ PROJEKT "STRÁŽNÝ" - 03.05. - 18.05.2012
MOTIVAČNÍ KURZ PROJEKT "STRÁŽNÝ" - 03.05. - 18.05.2012 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 14 Červen 2012 07:27

Jako lektor motivačního kurzu, který je součástí projektu „Vzdělávání osob se zdravotním postižením k získání pracovního uplatnění na pozici strážný“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, registrační č. projektu: CZ.1.04/3.3.05/56.00063 jsem měl tu čest poznat jeho účastníky, a to v termínu od 3. května do 18. května 2012. Někteří by předpokládali, že skupina účastníků připravující se na pracovní uplatnění Strážného bude ryze mužského osazenstva, k mému údivu jsem zjistil, že i z řad žen je zájem o uplatnění v této pracovní profesi. Cílem motivačního kurzu je přiblížit účastníkům například problematiku prezentačních a komunikačních dovedností, přípravy na přijímací pohovor a také v poslední době velice potřebnou finanční gramotnost.

Po celou dobu kurzu panovala mezi všemi účastníky přátelská atmosféra, kterou ženská část skupiny zdokonalovala pomocí různorodých domácích cukrovinek a jiných pochutin. Občanské sdružení Ostravské slunéčko dbá na komfort účastníků svých vzdělávacích akcí možností přípravy různých teplých nápojů zcela bezplatně. Samozřejmostí dále jsou stravenky, které účastníci obdrželi vždy před odpolední přestávkou. Z mého pohledu byly velice důmyslně zvoleny výukové prostory, kde celá vzdělávací akce probíhala.

Dle vyučovacích osnov měla být motivační část, tak jak již vyplývá z jejího názvu především motivující, musím říci, že všichni účastníci byli dostatečně motivování již první den výuky. Nemyslím si, že za toto mohou výše zmíněné benefity ale především celkový přístup realizátora a také garance pracovního uplatnění. Během otevřených diskusí s účastníky kurzy mi bylo sděleno, že velice kladně hodnotí zajištění pracovního uplatnění právě realizátorem projektu a s takovýmto přístupem se v minulosti dosud nikdy nesetkali. V závěru motivačního kurzu byli všichni účastníci nadmíru motivováni připraveni nastoupit do rekvalifikačního kurzu a následně uzavřít pracovní smlouvu s jednou z mnoha nabízených bezpečnostních agentur, které jak jsem již výše uvedl, zajistil realizátor projektu, tudíž Občanské sdružení Ostravské slunéčko.

Touto cestou přeji všem úspěšným absolventům tohoto úžasného projektu mnoho pracovních úspěchů a dále také chci zaujmout ty, kteří tyto řádky čtou a jsou v evidenci Úřadu práce ČR, aby neváhali a kontaktovali Občanské sdružení Ostravské slunéčko s žádostí o zařazení do projektu. Poslední vzdělávací modul projektu bude zahájen 09.07.2012, ve školicích prostorách v Ostravě.

Bc. Jaroslav Svrček
konzultant pro individuální poradenství
a lektor

Aktualizováno Čtvrtek, 14 Červen 2012 07:30